Ek gösterge düzenlemesi meclisten geçmişti: Detayları aşikâr oldu

Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge artışının kimi unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine tesirine ait tabloyu yayımladı.

Çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu işçisinin ek göstergelerinin tekrar belirlenmesini sağlayan tarihi nitelikteki ek gösterge düzenlemesinin kapsamı kamuoyu beklentileri doğrultusunda genişletildi.

Bakanlık tarafından kıymetlendirilmek üzere TBMM’ye sunulan ek gösterge ıslahat paketinde yapılan değişikliklerle kamuda çalışan birçok meslek kümesi ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı.

Böylece 1994’ten bu yana kapsamlı bir biçimde ele alınmayan ek gösterge sistemi, yeni kaidelere ahenk sağlaması gayesiyle bütüncül bir bakış açısı gözetilerek yine revize edildi.

Memurların, takım unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, vazifenin ehemmiyeti, sorumluluk seviyesi, hiyerarşik pozisyonu ve eğitim durumu temel alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle, kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi, memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

TÜM MESLEK KÜMELERİ DÜZENLEME KAPSAMINDA

Bu kapsamda, öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak kaidesiyle tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sıhhat çalışanı ve din vazifelilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltildi.

Ayrıca avukat, vilayet müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş üzere 3000 ek göstergeli tüm meslek kümelerinin da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

Dört meslek kümesinin yanı sıra toplumsal tarafların beklentileri dikkate alınarak vilayet müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları üzere meslek uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600 ek göstergeye çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında, Temmuz 2022 prestijiyle ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun emekli aylığında 1728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 lira artış olacak.

Bu ay prestijiyle birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sıhhat çalışanı, din vazifelisi, avukat ve matematikçi üzere unvanlarda vazife yapanların emekli aylığı 7 bin 878 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya çıkacak.

POLİSLER DE ARTIŞTAN FAYDALANACAK

Polisler de bu artıştan yararlanacak ve ek ödemeleriyle emekli aylıkları 7 bin 978 liradan 9 bin 705 liraya, emekli ikramiyeleri 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilen sıhhat çalışanları, din vazifelileri, denetmen ve şube müdürü üzere memurların ise emekli aylıklarında 1946 lira ve ikramiyelerinde 70 bin 210 lira ek ödeme olacak.

Bu bireylerin emekli aylıkları 7 bin 659 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyeleri ise 276 bin 161 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Bu ay yüzde 40 artırım uygulanacağı varsayılarak hesaplanan bu fiyatlar, ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak 2023’te memur maaş artırımları oranında artacak.

Öte yandan, kamuda unvanlar ortasındaki hiyerarşi dikkate alınarak genel müdür yardımcısı ve emsali takımda misyon yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak tekrar belirlendi.

Adalet duygusu rehberliğinde ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında misyon yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ek 600 puan verilmesi sağlanarak emekli ve çalışan tüm kamu vazifelilerinin ek göstergelerinde uygunlaştırma yapıldı.

MÜLKİ YÖNETİM AMİRİ VE BELEDİYE LİDERLERİ UNUTULMADI

Yasayla mevcut sistemdeki hiyerarşik istikrarlar gözetilerek mülki yönetim hizmetleri sınıfında vazife yapan vali ve kaymakamların vazife aylıkları uygunlaştırıldı. Ayrıyeten belediye liderlerinin emekli aylıkları ortasında makam tazminatından kaynaklanan farklılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede, 2008 sonrası vazifeye başlayan ya da 2008 öncesi misyona başlamış olup mevcut koşulları sağlayamadığı için makam tazminatından faydalanamayan belediye liderlerinin emekli aylıkları kelam konusu tazminatlar eklenerek ödenecek.

Bu sayede makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası vazifeye başlamış bir belediye liderinin emekli aylığında bu ay prestijiyle 8 bin 228 lira, vilayet belediye liderinin emekli aylığında 7 bin 199 lira, ilçe belediye liderinin emekli aylığında 4 bin 113 lira ve öteki belediye liderlerinin emekli aylıklarında ise 3 bin 86 lira artış olacak.

Düzenlemeyle mevcutta 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bu ay prestijiyle bütün emeklilerin aylıklarına birinci 6 aylık artırım da uygulanacak.

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİNDEKİ FARKLAR TABLODA GÖSTERİLDİ

Bakanlığın, birinci derece ve 30 yıl hizmeti olan devlet memurlarını temel alarak ek gösterge artışının kimi unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine tesirine ait hazırladığı tablo şöyle:

UNVAN MEVCUT DURUM YENİ DURUM FARK
Ek gösterge

Emekli aylığı

(?)

Emekli ikramiyesi

(?)

Ek gösterge

Emekli aylığı

(?)

Emekli ikramiyesi

(?)

Emekli aylığı farkı

(?)

Emekli ikramiyesi farkı

(?)

Avukat 3000 7.878 284.073 3600 9.605 346.371 1.728 62.299
Bekçi 3000 7.978 284.073 3600 9.705 346.371 1.728 62.299
Uzm. erbaş 3000 7.978 284.073 3600 9.705 346.371 1.728 62.299
Uzm. jandarma 3000 7.978 284.073 3600 9.705 346.371 1.728 62.299
Matematikçi, fizikçi, kimyager 3000 7.878 284.073 3600 9.605 346.371 1.728 62.299
İstatistikçi, iktisatçı 3000 7.878 284.073 3600 9.605 346.371 1.728 62.299
Jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog 3000 7.878 284.073 3600 9.605 346.371 1.728 62.299
Öğretmen 3000 7.878 284.073 3600 9.605 346.371 1.728 62.299
Polis 3000 7.978 284.073 3600 9.705 346.371 1.728 62.299
Hemşire (Alanında 4 yıllık yükseköğrenim mezunu) 3000 7.878 284.073 3600 9.605 346.371 1.728 62.299
Din vazifelisi (Alanında 4 yıllık yükseköğrenim mezunu) 3000 7.878 284.073 3600 9.605 346.371 1.728 62.299
Hemşire (Yükseköğrenim mezunu) 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210
Din vazifelisi (Yükseköğrenim mezunu) 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210
Gelir uzmanları 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210
Mali hizmetler uzmanları 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210
Denetmenler 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210
İl müdür yrd. 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210
Şube müdürü 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210
İlçe müdürü 2200 7.659 276.161 3600 9.605 346.371 1.946 70.210

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.