Salih Sedat Ersöz yazdı… “Hizmetle geçen bir ömür, babam Veyis Ersöz”

İnsanlar vardır; koca bir ömrü beyhude gayretler, faydasız çabalar, mâlâyâni işler içinde geçirir giderler. Bazı insanlar da vardır; ömürlerini tamamen ilim, hikmet ve irfanla, insanlığa hizmet etme isteği ve gayreti ile yeni nesillerimize örnek olabilecek güzellikler içinde, geleceğe büyük eserler bırakabilme azmi ve faaliyeti ile geçirirler.

Zamanımız insanlarının büyük çoğunluğunu maalesef birinci grupta yani ömürlerini kimseye fayda temin etmeyecek boş lakırdılar, dünya ve âhiret için hayır sağlamayacak beyhude çabalar ve gününü gün eden, geleceği düşünmeden gaflet içinde yaşayıp giden insanlar topluluğu olarak görüyoruz.

Günümüz insanı içinde sayıları az da olsa öyle insanlar da var ki bırakın günlerini, saatlerini bile boşa geçirmekten imtina ederek arkalarında kendilerinin hayırla yâd edileceği eserler bırakabilmek, insanlığa hizmet yolunda güzel adımlar atabilmek ve sahip oldukları bilgi birikimlerini başkalarına aktarabilmek için var güçleriyle çalışır, çabalar, gayret ederler.

Çok kıymetli babacığım merhum Veyis Ersöz, ikinci grupta bulunan nadir kişilikler arasında sayabileceğimiz, Konya’mızın yetiştirdiği örnek bir insandır. Tüm Konya insanı tarafından bilindiği üzere tam 70 yıl boyunca hiç ara vermeden gerek yerel gerek ulusal gazetelerde ve çeşitli dergilerde, yazılarıyla topluma ışık saçmaya çalışan değerli babacığım Veyis Ersöz, 31 yıl yaptığı öğretmenlik görevinden sonra 1976 yılında resmen emekli olsa da, fiilen yine eğitim faaliyetlerinde çalışmaya devam etti.

Resmi olarak emekli olduktan sonra; İrşad ve Dayanışma derneği yönetim kurulu üyeliği, Şems Kur’an kursu yaptırma ve yaşatma derneği başkanlığı, Fatih Vakfı kurucu üyeliği, Ravza Eğitim Vakfı kurucu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı, Milli Gençlik Vakfı yönetim kurulu üyeliği ve yüksek tahsil erkek öğrenci yurdu müdürlüğü, Ribat dergisi yazı işleri müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube müdürlüğü görevlerinde bulunarak, hayırlı faaliyetler icra eden vakıf ve derneklerde fiilen çalışmak suretiyle 30 yıl daha hizmet etmiştir.

Bu faaliyetlerinden ayrı olarak yayınladığı kitapları ile de çevresini aydınlatma görevine devam eden numune insan değerli babacığım Veyis Ersöz, neşrettiği 20 kitabını tamamen kendi parası ile bastırmış ve büyük çoğunluğunu ücretsiz olarak dağıtmıştır. Babamın 20 kitabı yanında neşredilen 20 bin makalesi bulunmaktadır. Dile kolay evet 20 bin makale… Bu makaleler herhalde 100 kitaptan daha fazla bir hacme tekabül eder.

Çalışmalarında, yazılarında ve kitaplarında İslâm ahlâkı ile bezenmiş İmanlı bir gençlik yetişmesine ağırlık veren, 92 yıllık ömrünü hiç boşa geçirmeden hizmete adayan, tavizsiz bir İslâmi yaşantı içerisinde bulunan ve yapmış olduğu bütün görevlerin tam manasıyla hakkını veren babacığım, Allah’ın kendisine emânet olarak verdiği 5 evlâdını da, helâl – haram sınırları içerisinde, Allah korkusu ve hesap verme duygusu ile bezenmiş, kendisi gibi insanlığa hizmet etme azmi ve şevki ile dolu olarak yetiştirme gayretinde olmuştur.

Kendi çocukları yanında torunları ve torun çocukları ile de yakından ilgilenen, onların bütün yaşantılarının İslâmi çizgide olması için elinden gelen gayreti gösteren, ihtiyacı olanların yardımına koşan numune insan merhum babacığım Veyis Ersöz  aynı zamanda vefa abidesi olma, verdiği bir sözü mutlaka yerine getirme, ahlâki yaşantısında oldukça titiz ve hassas davranma, İslâmi ölçülere son derece bağlı kalma, çileler karşısında yılmadan davasına hizmeti sürdürme ve mütevazı olma özellikleri ile de tanınmış ve çevresinde sevilip sayılmıştır.

Herkes babamın elinden ve dilinden emindi. Kimseyi kırmamaya özen gösterirdi. Toplum içinde kendisine söz verilmeden konuşmaz, gerektiği kadar yürekten, öz ve öz konuşurdu. İnanmadığı bir sözü söylemez, inandığı doğruları dile getirirdi. İfrat ve tefritten uzak daima orta yolu tercih eder ve öyle yaşardı. Kibir büyüklenme, kendini başkalarından üstün görme gibi hastalıklar hiçbir zaman onun semtine uğramamış, tevazuu elden bırakmamıştı. Sadece farzlarda değil, sünnetlerde bile son derece hassastı. Evde, dışarda, toplumda, yalnızken hep aynı kişi idi. Neyse oydu. Nasılsa öyle görünür, farklı görünmezdi. Tek kişiliği vardı. Her yerde aynı Veyis Ersöz idi.

Allah’ın Râsulü Efendimiz; “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz” buyurmuştur. Babacığımın İmanlı ve İslâm ahlâkı sınırları içinde bir hayat sürdüğüne ve hizmetle dolu bir ömür geçirdiğine cümle âlem şâhittir. Bu inanç ve bu yaşantı, Efendimizin buyurduğu amel defterini kapattırmayan ve İnşaallah, sahibini cennete alıp götüren bir yaşantı biçimidir. 

Babacığımın vefatından sonra, Abdullah Büyük ve Ramazan Altıntaş hocalarımın; “Veyis hocamızla ilgili mutlaka bir kitap hazırlamalısın, babanı en iyi tanıyan sensin, bu iş sana düşer” şeklindeki ısrarları ve yakın çevremizin baskıları sonucu, “Hizmetle Geçen Bir Ömür, Babam Veyis Ersöz ve Yaşadıklarımız” başlıklı bir kitap hazırladım. 

Babamın hayatını, düşünce yapısını, uğruna bir ömür mücadele verdiği dünya görüşünü, O’nunla yaşadığımız önemli olayları ve bu olayların sonunda babamın ortaya koyduğu tavır ve değerlendirmelerini ayrıca babamı yakından tanıyan, O’nunla birlikte çalışan, O’nunla hemhal olan yakınlarının, dostlarının ve aile fertlerinin yazı ve hatıralarını içeren kitap, Ribat Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi’nin destek ve katkıları ile neşredildi. 

Ribat Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Başkan ve yetkililerine, yazdıkları takdim yazıları ile bizleri onurlandıran muhterem Abdullah Büyük hocam ile değerli Mehmet İncili ağabeyime, kitabın kapağını hazırlayan Ahmet Efe ağabeyime, Çimke Yayınevine, babamla ilgili düşünce ve hatıralarını kaleme alan tüm dost ve kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kendilerinden ebeden razı olsun.

Kitabı elimize aldığımızın ertesi günü yani geçtiğimiz Cumartesi günü Koyunoğlu Müzesinde düzenlenen İkindi Sohbetlerinde hem babamı anlattım hem de bu yeni kitabımın dağıtımını yapmış olduk.

Bu programı düzenleyen Büyükşehir Belediyemizin yetkililerine, emek veren herkese, özellikle Hasan Yaşar kardeşime ve programa katılarak beni dinleme lütfunda bulunan tüm gönül dostlarıma ve yakınlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Babacığım kendi kitaplarını ücretsiz olarak dağıttığı için ben de babamı anlatan bu kitabın birinci baskısını ücretsiz dağıtıyorum. Onun için şimdilik kitapçılara vermedim. Temin etmek için bendenize müracaat etmek gerekiyor. Zaten şimdiden yarısı bitmiş durumda… Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim. 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.