TTB ve Sağlık Meslek Örgütleri’nden ortak miting çağrısı

Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Gezi Davası’nda verilen hapis cezalarına tepki gösterdi.

Yükselen demokrasi ve özgürlük taleplerinin önemine dikkat çeken Bulut, hak arayışı içinde olan tüm kişi ve kurumlar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Miting için ortak çağrıyı ise  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey okudu.

”Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin, halkın sağlık hakkı için, haklarımız için mücadeleye devam” ifadeleri ile başlayan ortak metinde, “Çoklu krizlerin yaşandığı bu dönemde sağlıkta yaşanan kriz de günden güne derinleşmektedir. Pandemide bilimden uzak yaklaşımlar, sağlık hizmetlerinin ertelenmesi ve sağlıksızlık üreten bu sağlık sistemi bugün toplumun sağlığa erişiminde çok ciddi sorunlar yaratmaktadır. Evlerde oluşan sanal kuyruklar, aylarca sonrasına alınabilen randevular, gittikçe artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sağlık hizmetlerini tüketen düzenlemeler ile özel hastanelere teşvik, sağlıkta eşitsizlik tüm topluma ‘artık yeter’ dedirtmiştir” denildi.

“KORUYAN DEĞİL, HASTALIĞI ÜRETEN SİSTEM”

Sağlıklı bir toplum için mücadele eden sağlık çalışanlarına sağlıksızlık dayatıldığına yer verilen açıklamada; “Sağlık sisteminin getirdiği olumsuzlukların toplumun sağlığına daha az yansıması için her birimizin emeği, özverisi ve çabası da katlanarak artmaktadır. Koruyan değil hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kar etmeyi hedeflerken, bizlere de mesleki tatminsizlik, daha yoğun geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, daha büyük duygusal yük olarak yansımaktadır. Tüm bu emek yoğun çalışmaya karşılık her geçen gün haklarımız daha fazla gasp edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Zaten yetersiz olan vaatlerin bile yerine getirilmediği, ne özlük haklarında iyileştirme, ne de sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin alınmadığına dikkat çekildi.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kesimine 29 Mayıs’ta Ankara’da buluşma çağrısı yapıldı.

ÇAĞRIYI YAPAN MESLEKİ ÖRGÜTLENMELER

TTB, Türk Dişhekimleri Birliği, SES, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.